zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Język polski


dodaj to zadanie do obserwowanych

    pytania do tekstu

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść [I]Posłuchajcie, bracia miła, Kcęć wam skorżyć krwawą głowę; Usłyszycie moj zamętek, Jen mi się zstał w Wielki Piątek. [II]Pożałuj mię, stary, młody, Boć mi przyszły krwawe gody; Jednegociem Syna miała I tegociem ożalała. [III]Zamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenie, Widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie; Ciężka moja chwila, krwawa godzina, Widzęć niewiernego Żydowina, Iż on bije, męczy mego miłego Syna. [IV]Synku miły i wybrany, Rozdziel z matką swoją rany; A wszakom cię, Synku miły, w swem sercu nosiła, A takież tobie wiernie służyła. Przemow k matce, bych się ucieszyła, Bo już jidziesz ode mnie, moja nadzieja miła. [V]Synku, bych cię nisko miała, Niecoć bych ci wspomagała; Twoja głowka krzywo wisa, tęć bych ja podparła; Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła; Picia wołasz, piciać bych ci dała, Ale nie lza dosiąc twego świętego ciała. [VI]O anjele Gabryjele, Gdzie jest ono twe wesele, Cożeś mi go obiecował tako barzo wiele, A rzekęcy: "Panno, pełna jeś miłości!" A ja pełna smutku i żałości. Sprochniało we mnie ciało i moje wszytki kości. [VII]Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory, By wam nad dziatkami nie były takie to pozory, Jele ja nieboga ninie dziś zeźrzała Nad swym, nad miłym Synem krasnym, Iż on cirpi męki nie będąc w żadnej winie. [VIII]Nie mam ani będę mieć jinego, Jedno ciebie, Synu, na krzyżu rozbitego . 1. Wymień adresatów wypowiedzi Maryi w poszczególnych zwrotkach. 2.Przedstaw treść I strofy i określ jej rolę w kompozycji wiersza. 3.Wskaż fragment, w którym zobiektywizowaną informację zastępuje emocjonalizm.Podaj trzy argumenty na uzasadnienie swojego wyboru. 4.Wyjaśnij na czym polega kontrast czasowy i przestrzenny między zwrotkami II i III. Czemu służą te opozycje? 5.Wskaż w utworze bezpośrednie odwołania do idei współuczestnictwa Matki Bożej w Męce Pańskiej. Wytłumacz czym jest dla Maryi ofiara Jezusa. 6.W zwrotce VI wskaż paralelizmy składniowe i określ ich rolę. 7.Wskaż i nazwij kontrasty obecne w strofach VI i VII. 8.Scharakteryzuj Maryję, uwzględniając rolę kontrastów,epitetów i metafory ze strofy VI. 9.Wypisz z wiersza najczęściej występujące epitety i określ ich rolę w tworzeniu dramaturgii utworu. 10.Rozstrzygnij, w której strofie napięcie uczuć osiąga szczyt (użyj argumentów) i przedstaw rolę ostatniego dwuwersu.
termin 08 marzec 2013
wymagane objaśnienia Potrzebuje to na jutro max 7 rano
ofert 0
numer (id) 2420
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 3427

dodano: 07 marzec 2013, 22:24


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl