zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Matematyka


dodaj to zadanie do obserwowanych

    Figury i przekształcenia

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść 1.Narysuj dowolny trójkąt ABC,a następnie przekształć go przez: a)symetrię wzgledem prostej BC b)symetrię względem punktu A. 2. a)Znajdź współrzędne obrazów punktu A=(-2,3) w symetrii względem punktu (0,0) i w symetrii względem osi X. b)Znajdź współrzędne obrazów punktu B=(2,4) w symetrii względem punktu (3,1) i w symetrii względem prostej o równaniu y= -1 3.Odcinek AB, gdzie A=(-2,1) i B=(1,3) przesunięto o pewien wektor u tak,że obrazem punktu A jest punkt A~=(2,0).Oblicz współrzędne wektora u oraz współrzędne punktu B~,będącego obrazem punktu B w tym przesunięciu. 4.Zapisz równanie prostej przechodzącej przez punkt (1,6),która jest: a)równoległa do prostej y=(2:3)x 1 b)prostopadła do prostej y=(2:3)x 1
termin 04 luty 2013
wymagane objaśnienia Proszę, niech ktoś pomoże w rozwiązać te zad. :)
ofert 0
numer (id) 2399
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 865

dodano: 03 luty 2013, 11:11


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl