zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

studia - Statystyka


dodaj to zadanie do obserwowanych

    Statystyka

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść 1. Jednostkowy koszt produkcji oraz wielkosc produkcji pewnego dobra (w tys. sztuk) w konkurujacych ze soba pieciu firmach przedstawiono w zestawieniu: Wielkosc produkcji 23 30 41 45 50 Jednostkowy koszt produkcji 50 38 34 30 28 Wyznacz i zinterpretuj współczynnik korelacji liniowej Pearsona. 2. 2. Przeprowadzono 10 prób ścieralności pewnego tworzywa przy różnych naciskach. Otrzymano następujące wyniki: wielkość nacisku (w 104 Pa) 31 42 78 122 154 178 253 278 325 424 grubość ścieranej warstwy (w μm) 20 33 41 58 62 70 89 90 92 102 Dopasować najlepszy model regresji dla tych danych. Obliczyć grubość ścieranej warstwy przy nacisku 1000000 i 5000000 Pa 3. 3. Na wylosowanej grupie 10 osób przeprowadzono pomiar wzrostu i wagi. Otrzymano następujące wyniki: osoba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wzrost 178 166 156 170 202 177 160 160 163 187 waga 90 58 80 78 93 54 64 68 75 93 Dopasować właściwy model regresji dla tych danych. Obliczyć prognozowaną wartość wagi dla wzrostu 175 cm i 205 cm 4. 4. W biurze turystycznym w Zielonej Górze, przygotowującym się do nowego sezonu urlopowego, postanowiono zbadać zależność pomiędzy wyjazdami turystów do Łeby na dwutygodniowe wczasy a cenami płaconymi przez urlopowiczów za ten rodzaj wypoczynku w nadmorskiej miejscowości. Zebrane dane, za okres kilku lat, zestawiono w tabeli: liczba wyjazdów w osobach 624 729 789 810 874 896 915 973 ceny w tys./osobę 4760 4900 5180 6930 7000 7420 8190 9100 Korzystając z wykresu korelacyjnego określić rodzaj zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. W przypadku zależności prostoliniowej podać siłę i kierunek tego związku. 5. 5. Ocenić stopień współzależności liniowej pomiędzy wartością produkcji Y (w mln.zł) a poziomem zatrudnienia X ( jednostką jest 100 pracowników). X 6 4 7 3 5 y 5 4 5 3 3 Wyznaczyć linię regresji obrazującą zależność liniową wartości produkcji od poziomu zatrudnienia oraz linię regresji zależności odwrotnej. Korzystając zwyników zadania 11 i 12 odpowiedzieć na pytania: 1) w jakim stopniu kształtowanie się poziomu zatrudnienia wpływa na zmiany wartości produkcji? 2) o ile wzrośnie wartość produkcji jeśli zatrudnienie wzrośnie o 100 pracowników? 3) o ile wzrośnie zatrudnienie jeśli wartość produkcji wzrośnie o 1mln zł ? 4) wyznaczyć spodziewany poziom wartości produkcji przy zatrudnieniu wynoszącym 240 pracowników, 5) wyznaczyć spodziewaną wielkość zatrudnienia jeśli poziom wartości produkcji wyniesie 2mln zł.
termin 30 listopad 2012
wymagane objaśnienia dokładne rozwiązanie
ofert 0
numer (id) 2336
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1313

dodano: 29 listopad 2012, 08:50






Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl