zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

studia - Rachunkowość


dodaj to zadanie do obserwowanych

    rachunkowość finansowa, proszę o pomoc

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść Stany początkowe wybranych kont: Rozrachunki z odbiorcami 2000zł Kasa 2000zł Rachunek bieżący 10000zł Rozrachunki z dostawcami 6000zł Czeki potwierdzone 2000zł W styczniu 2012 w spółce XYZ wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze: 1. Naliczono w liście płac wynagrodzenia pracowników 10000zł Rozdzielnik wynagrodzeń: wynagrodzenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych 7000zł wynagrodzenia pracowników administracji 3000zł 2. KW: opłacono prenumeratę czasopism branżowych na bieżący rok 600zł 3. Utworzono rezerwę na przewidywane koszty remontu budynku administracji 1000zł 4. Otrzymano od kontrahenta A zapłatę w formie weksla: Kwota należności 2000zł Dyskonto 500zł Suma wekslowa ……… 5. Uregulowano zobowiązanie wobec dostawcy wekslem otrzymanym od kontrahenta A: Kwota zobowiązania 2200zł Dyskonto ……… Suma wekslowa ……… 6. Otrzymano wyciąg bankowy z innych rachunków bankowych, informujący o realizacji czeku potwierdzonego 2000zł oraz otwarciu akredytywy dla dostawcy 5000zł. Zaksięgować wszystkie operacje gospodarcze dotyczące bieżącego miesiąca, stosując 2 przekroje ewidencyjne kosztów.
termin 17 listopad 2012
wymagane objaśnienia Proszę o pomoc w tym zadaniu, jakie konta otworzyć i jak zaksiegować?
ofert 0
numer (id) 2321
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1091

dodano: 16 listopad 2012, 13:54


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl