zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Matematyka


dodaj to zadanie do obserwowanych

    funkcja kwadratowa

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść zadanie 1 . wyznacz wspolrzedne środka odcinka ABoraz dlugosc odcinka AB,jesli A(4.-1) B(-10,9) zadanie 2.. przedstaw rownanie prostej k;y=x 3 w postaci ogolnej zadanie 3. dana jest prosta k;y=5x 3 i punkt P(-1,2) a) wyznacz rownanie prostej i rownoleglej do prostej k i przechodzacej przez punkt P b)wyznacz rownanie prostej l prostopadlej do prostej k i przechodzacej przez punkt P zadanie 4 sprawdz , czy proste k;12x-15y 6=0 i l:-28x 35y 11=0 rownolegle zadanie 5. sprawdz czy proste k;6x-5y 4=0 i l;3x 4y-2=0 sa prostopadle zadanie 6. oblicz odleglosc punktu P(-2,3)od prostej k;-5x 12y-7=0 zadanie 7. dane jest rownanie okregu (x 7)^2 (y-2)^2=25. podaj srodek i promien okregu zadanie 8. naszkicuj w prostokatnym ukladzie wspolrzeddnych okrag : x^2 y^2-2x 14y 34=0 zadanie 9dany jest jdenomian stopnia drugiego f(x)= - 1/3x^2. naszkicuj wykres tego jednomianu zadanie 10. oblicz wspolrzedne wierzcholka paraboli bedacej wykresem funkcji kwadratowej f jesli ; f(x)=x^2-6x 5 zadanie 11. rozwiaz rownania: a)-x^2 4x 21=0 b)2x^2 3x 8=0 c)x^2-10x 25=0 zadanie 12. dany jest wzor funkcji kwadratowej f(x)= -3(x 2)^2 3 w postaci kanonicznej : wyznacz miejsca zerowe funkcji f, wspolrzedne wierzcholka paraboli bedacej wykresem funkcji f , przeciecia wykresu z osia OY nastepnie naszkicuj wykres funkcji w ukladzie wspolrzednym .. na podstawie wykresu funkcji f omow jej wlasnosci .
termin 05 listopad 2011
wymagane objaśnienia jak robic zadania
ofert 0
numer (id) 2063
dodatkowe informacje


kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 734

dodano: 04 listopad 2011, 21:27


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl