zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

studia - Ekonomia


dodaj to zadanie do obserwowanych

    Mikroekonomia

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść Zadanie 1. Przedstaw na wykresie krzywą ograniczenia budżetowego konsumenta, którego dochód m=1000 PLN. Konsument zakupuje tylko posiłki w restauracji, w której cena jednego posiłku to p1 =50 PLN oraz bilety do kina, w którym cena 1 biletu to p2=25 PLN. Podaj przykład trzech różnych koszyków konsumpcyjnych takich, że (x1; x2), pierwszy koszyk jest koszykiem efektywnym, drugi koszyk jest koszykiem nieefektywnym zaś trzeci koszyk jest koszykiem nieosiągalnym. Przedstaw te trzy koszyki konsumpcyjne konsumenta na wykresie oraz wyjaśnij w jaki sposób komponowałeś skład każdego koszyka. Twój konsument z podpunktu a) jest szczęściarzem, któremu los sprzyja o tyle, że jego dochód powiększył się do m=1100 przy pozostałych warunkach niezmienionych, czyli cenach posiłków oraz biletów do kina wciąż takich, jak przytoczone w punkcie a). Jak zmieni się położenie krzywej ograniczenia budżetowego na skutek wspomnianego wzrostu dochodu konsumenta. Zadanie 2. Przedstaw na wykresie rynek, oznacz krzywą popytu oraz krzywą podaży i wyjaśnij na czym polega stan równowagi rynkowej. Oznacz na tym wykresie taki stan nierównowagi rynkowej, który może być spowodowany interwencją rządową, mającą na celu ochronę interesów konsumenta. Posługując się wykresem wyjaśnij mechanizm działania takiej interwencji. Zadanie 3. Przedstaw na wykresie krzywą popytu: x=f(p)=15-3p Oznacz na tym wykresie taką cenę, przy której popyt już zanika. Oznacz na tym wykresie taką wielkość popytu x, który jest możliwy do zaobserwowania na ryku tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy produkt można zdobyć za darmo. Przedstaw stosowne obliczenia. Wyobraź sobie sytuację, która polega na tym, że p=4. Wyjaśnij jakie rozmiary przyjmuje utarg całkowity przy cenie p=4, zaprezentuj stosowne obliczenia. Przy jakiej cenie prognozujesz, że utarg będzie maksymalny z możliwych? Zaprezentuj stosowne obliczenia oraz ilustrację graficzną takiej sytuacji posługując się wykresem krzywej popytu. Zadanie 4. Funkcja popytu: x=f(p)=30-2p Oblicz elastyczność cenową popytu gdy p=12. Zaprezentuj stosowne obliczenia. Zinterpretuj uzyskany wynik elastyczności ceowej popytu. Zadanie 5. Zwróciłeś uwagę na to, że miejsca parkingowe w centrum miasta są najbardziej potrzebne rano tuż po otwarciu biur i urzędów. Problem jednak polega na tym, że klienci miejsc parkingowych zasadniczo różnią się z racji tego, że jeden rodzaj klientów przyjeżdża po to, żeby spędzić osiem kolejnych godzin w pracy, zaś drugi rodzaj klientów to ci, którzy przyjeżdżają po to, ażeby załatwić swoje sprawy w biurach i urzędach w ciągu najbliższych 45 minut. Największy popyt na miejsca parkingowe rozpoczyna się o godzinie 7.30 i trwa do godziny 8.30, a potem w zasadzie ruch na parkingu przed Twoim biurowcem jest generowany przez interesantów przyjeżdżających maksymalnie na 45 minut. Pracownicy zainteresowani codziennym parkowaniem w godzinach: 7.30-16.30 (przez 9 godzin), wraz z granicznymi, akceptowanymi przez nich cenami za postój w czasie ich pracy , to: Pracownik A – 5 PLN za 9 godzin Pracownik B – 10 PLN za 9 godzin Pracownik C – 15 PLN za 9 godzin Pracownik D – 12 PLN za 9 godzin Pracownik E – 9 PLN za 9 godzin Pracownik F – 20 PLN za 9 godzin Pracownik G – 3 PLN za 9 godzin Projekcja intensywności przyjazdów interesantów na krótkie, bo 45 minutowe postoje w ciągu dnia 7.30-8.15 – 7 interesantów gotowych zapłacić 2 PLN za 45 minut postoju 8.15- 9.00 – 7 interesantów gotowych zapłacić 2 PLN za 45 minut postoju 9.00-9.45 – 6 interesantów gotowych zapłacić 2 PLN za 45 minut postoju 9.45-10.30 – 6 interesantów skłonnych zapłacić 2 PLN za 45 minut postoju 10.30 – 11.15 – 5 interesantów skłonnych zapłacić 2 PLN za 45 minut postoju 11.15-12.00 – 5 interesantów skłonnych zapłacić 2 PLN za 45 minut postoju 12.00-12.45 – 4 interesantów skłonnych zapłacić 2 PLN za 45 minut postoju 12.45-13.30 – 3 interesantów skłonnych zapłacić 2 PLN za 45 minut postoju 13.30 – 14.15 – 3 interesantów skłonnych zapłacić 2 PLN za 45 minut postoju 14.15 – 15.00 – 1 interesant skłonny zapłacić 1 PLN za 45 minut postoju 15.00-15.45 – 0 interesantów skłonnych cokolwiek zapłacić za postój na parkingu 15.45 – 16.15 – 0 interesantów skłonnych zapłacić za postój na parkingu 16.15-17.00 – 0 interesantów skłonnych zapłacić za postój na parkingu. a) Przedstaw propozycję skutecznej wyceny jednego miejsca parkingowego tak, ażeby zmaksymalizować przychód z zarządzanego przez Ciebie parkingu obejmującego 5 miejsc parkingowych. b) na trawniku obok parkingu stoi niewykorzystany trzepak, miejsce które dałoby się z łatwością przekształcić w dodatkowe jedno miejsce parkingowe. Rozważ jak wzrost liczby oferowanych miejsc parkingowych z 5 do 6 wpłynie na oferowaną przez Ciebie cenę za postój na parkingu. Przyjmij, że koszty związane z przekształceniem miejsca po trzepaku w parking są równe zero. Uwaga: Nie masz żadnych ograniczeń co do tego ile miejsc ma być przeznaczonych dla pracowników, a ile dla klientów. Decyzja w tej sprawie należy do Ciebie i ma być najbardziej efektywną w wymiarze ekonomicznym, czyli ma zapewniać maksymalny z możliwych utarg z wynajmu miejsc parkingowych. Zadanie 6. Wyjaśnij na czym polega różnica pomiędzy dobrem normalnym a dobrem niższego rzędu. W szczególności wyjaśnij, jakie kryterium w tym przypadku powinno być użyte przy podejmowaniu decyzji o tym, co jest, a co nie jest dobrem normalnym w Twoim codziennym koszyku konsumpcyjnym.
termin 10 maj 2011
wymagane objaśnienia Mam do rozwiązania te zadania na zaliczenie z mikroekonomii. Poroszę o pomoc
ofert 0
numer (id) 1919
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1475

dodano: 05 maj 2011, 12:26


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl