zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Język polski


dodaj to zadanie do obserwowanych

    ksiega koheleta

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść Przeczytaj uważnie fragment Księgi Koheleta. Zrealizuj 5 poleceń. KSIĘGA, KOHELETA, CZYLI EKLEZJASTESA Tytuł (1) Słowa Koheleta, syna Dawida, Króla w Jeruzalem. (2) Marność nad marnościami powiada Kohelet, marność nad marnościami-wszystko marność ROZWAŻANIA TEORETYCZNE Nic nowego pod słońcem (3) Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trud jaki zadaje sobie pod słońcem? (4) Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi. a ziemia trwa po wszystkie czasy. (5) Słońce wschodzi i zachodzi , i na miejsce swoje spieszy z powrotem. i znów tam wchodzi. (6) Ku południowi ciągnąc i ku pół nocy wracając. kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. (7) Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera: do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. (8) Mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem ani ucho napełni słuchaniem. (9) To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. (10) Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: ,,Patrz, to coś nowego’’ - to już to było w czasach, które były przed nami. (11) Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, ani też o tych, co będą kiedyś żyli, nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem. Mądrość mądrości (12) Ja, Kohelet, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalem. (13) I skierowałem swój umysł ku temu By zastanawiać się i badać, Ile mądrości jest we wszystkim, Co dzieje się pod niebem. To przykre zajęcie dał Bóg Synom ludzkim, by się nim trudzili. (14) Widziałem wszelkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem. A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem. (15) To, co krzywe, nie da się wyprostować. (16) Tak powiedziałem sobie w sercu: ,,Oto nagromadziłem i przysporzyłem mądrości więcej Niż wszyscy, co władali przede mną nad Jezualem’’, A serce me doświadczyło wiele mądrości i wiedzy. (17) I postanowiłem sobie poznać Mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem. (18) bo w wielkiej mądrości – wiele utrapienia, A kto przysparza wiedzy- przysparza i cierpień. Cyt. za Biblia Tysiąclecia. Wyd.3. poprawione. Wydawnictwo Pallotinum, Poznań- Warszawa 1990. POLECENIA DO TEKSTU 1.Określ tematy rozważań filozoficznych podjętych przez Eklezjastesa w przytoczonych fragmentach. I……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… II……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... 2→0 pkt. 2.Jakie zjawisko sprawia, że świat jest niezmienny w swoim istnieniu? W odpowiedzi wskaż figurę geometryczną, która w sposób symboliczny określa bieg egzystencji. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 2→0 pkt. 3.Jak rozumiesz wyrażenie gonienie za wiatrem? Wyjaśnij znaczenie tych słów w kontekście problematyki Księgi. ….............................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. 4.Księga Koheleta obfituje w sentencje o charakterze filozoficznym. Zacytuj te, które zawierają prawdy dotyczące: a. ustanowionego i nie zmiennego porządku Kosmosu, b. nicości i ruchliwości życia, c. źródła cierpienia, d. daremności wysiłku człowieka podejmującego próby poznania tajemnicy świata. Cytaty: a. …………………………………………………………………………………………… b. ………………………………………………………………………………………….... c. …………………………………………………………………………………………… d. …………………………………………………………………………………………… 2→0 pkt. 5. Dokończ wypowiedź : Motyw vanitas wszedł na stałe do kultury europejskiej. Wyznacza on krąg refleksji skupiających się wokół fundamentalnego doświadczenia człowieka, czyli……………......... ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2→0 pkt.
termin 13 kwiecień 2011
wymagane objaśnienia -
ofert 0
numer (id) 1886
dodatkowe informacje


kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1473

dodano: 12 kwiecień 2011, 17:33


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl