zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Matematyka


dodaj to zadanie do obserwowanych

    Funkcja liniowa,kwadratowa.Równania i nierówności.

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść Zad.4 Określ liczbę miejsc zerowych podanych funkcji: a)y=-3xdo kwadratu 4x-5 b)y=4xdo kwadratu 4x 1 c)y=xdo kwadratu (1-pierwiastek z 2)x-pierwiastek z 2 Zad.6 Rozwiąż równania: a)x do kwadratu-10x 25=0 b)(2x 1)(2x-1)=4x c)(x/x-1)do kwadratu -5 *(x/x-1)=0 zad.7 Rozwiąż nierówność: -xdo kwadratu 2x-3>0 zad.8 Wyznacz dziedzinę funkcji y=pod pierwiastkiem -xdo kwadratu 5x 4 Zad.1 Dana jest funkcja y=-2x 7. Podaj a)miejsca zerowe b)czy funkcja jest rosnąca czy malejąca(uzasadnij) c) jaka jest rzędna punktu przecięcia wykresu z osią y. Zad.2 Wykres funkcji y=ax-6 przechodzi przez punkt A=(1/2, -5) a) napisz wzór funkcji i wykinaj wykres b) oblicz argument dla którego wartość funkcji wynosi 4. Zad.3 Naszkicuj wykres funkcji y=-xdo kwadratu 2x 1 i napisz równanie osi symetrii jej wykresu. Zad.5 Daną funkcję y=xdo kwadratu 2x 2 przedstaw w postaci kanonicznej naszkicuj jej wykres i opisz własności.
termin 09 kwiecień 2011
wymagane objaśnienia Jak obliczyć zad.8
ofert 1
numer (id) 1877
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1274

dodano: 08 kwiecień 2011, 13:20


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl