zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

studia - Finanse i bankowość


dodaj to zadanie do obserwowanych

    POMOCY PILNE ZADANIE NA SOBOTĘ 30.01.2011

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań będę dozgonnie wdzięczna Maja 1. Przeprowadzić amortyzację metodą liniową komputera o wartości początkowej 3.000zł nabytego 2.11.1999r. Stawka amortyzacji 25%. Podaj datę zakończenia naliczania amortyzacji komputera przyjmując, że przewidywany okres jego użytkowania wyniesie powyżej 1 roku. 2. Firma "Progres" zakupiła komputer o wartości początkowej 3.000zł w dniu 2.11.1998r przewidując, że będzie on użytkowany przez 6 miesięcy. W listopadzie 1999r okazało się, że z braku środków komputer będzie eksploatowany jeszcze co najmniej 1 rok. Jak powinna postąpić firma "Progres", aby być w zgodzie z przepisami podatkowymi, zakładając, że stawka amortyzacyjna wynosi 25% ? 3. Firma "Błysk" zakupiła używaną linię do rozlewu piwa o wartości 124.000zł, po czym zmodernizowała ją ponosząc nakłady 38.000zł. Przeprowadź amortyzację tej linii. Którą metodę amortyzacji i dlaczego zastosujesz ? W jaki sposób należałoby amortyzować tę linię zakładając, że byłaby ona użytkowana tylko od 1 czerwca do 30 września każdego roku? 4. Przeprowadź amortyzację centrali telefonicznej o wartości początkowej' 200.000zł metodą liniową i degresywną przyjmując stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% i współczynnik podwyższający 2.0. Która metoda amortyzacji będzie korzystniejsza dla firmy z punktu widzenia maksymalizacji nadwyżki finansowej w pierwszych trzech latach amortyzacji ? 5. Po którym roku amortyzacji środka trwałego metodą degresywną należy przejść na amortyzację metodą liniową, przy następujących założeniach: - wartość początkowa środka wynosi 5.000zł, stawka amortyzacji 5 % a współczynnik podwyższający 2,0. Po ilu latach amortyzacji wartość netto środka trwałego osiągnie wartość.". 2.952,45zł ? 6. Zaktualizować wartość inwestycji na 1.01.1995r polegającej na budowie w latach 1991 - 1994 hali fabrycznej (gr.1. KRŚT) i jej wyposażeniu w obrabiarki (gr.5. KRŚT), przy następujących założeniach: Umorzenie na 31.12.l994 wyniosło 200tys.zł dla hali warsztatowej i 100 tys. zł dla obrabiarek. 8. Ile wyniesie ulga inwestycyjna za rok 1999 i premia dodatkowa w 2000 roku z tytułu poniesionych nakładów na linię kontrolnopomiarową do utrzymania parametrów ISO 2002, przy następujących założeniach: a. wskaźnik rentowności w 1998 - 9%, b. firma nie zalega ze zobowiązaniami publicznoprawnymi, c. nakłady w wysokości 800tys.zł zostały poniesione i potwierdzone zapłaconymi w 1999r fakturami VAT, d. dochód przed opodatkowaniem wyniósł w 1999r 2,Omln zł. Uzasadnij wysokość skali %% podstawy opodatkowania. Dochód w 2000r należy przyjąć w identycznej wysokości jak w 1999r. 9. Oblicz dźwignię finansową firmy przy pomocy wzorów 1-:4 przy następujących założeniach: Wielkość majątku ogółem 82.600, kapitał własny 33.400, odsetki 10.000, sprzedaż 190.000. Proszę zaproponować podział zysku pomiędzy akcjonariuszy przyjmując liczbę akcji 10.000. Ile wynosiłoby DFL przy nie korzystaniu z kapitału obcego?
termin 28 styczeń 2011
wymagane objaśnienia można ale nie trzeba
ofert 1
numer (id) 1723
dodatkowe informacje


kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1744

dodano: 26 styczeń 2011, 17:28


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl