zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

gimnazjum - Biologia


dodaj to zadanie do obserwowanych

    karta pracy

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść Celem doświadczenia jest wykrycie za pomocą jodyny skrobi w różnych produktach spożywczych. Zmiana barwy odczynnika z brązowej na granatową świadczy o obecności skrobi w badanej próbce. Na stole znajduje się: roztwór skrobi ziemniaczanej; woda; odczynnik wykrywający skrobię; .................………………………….* Przed przystąpieniem do doświadczenia: 1. Sformułujcie problem badawczy planowanego doświadczenia: _______________________________________________________________________________________________ 2. Postawcie hipotezę badawczą: _______________________________________________________________________________________________ 3. Określcie kontrolę pozytywną, negatywną i próbę badaną w tym doświadczeniu: Wykonajcie doświadczenie: 1. Nalejcie kilka kropli odczynnika do wody, do zawiesiny skrobi ziemniaczanej i na badaną próbkę. 2. Po upływie 1 min. zaobserwujcie barwę próbki. 3. Otrzymane wyniki umieśćcie w poniższej tabelce. Próba badana Kontrola pozytywna Kontrola negatywna Próba (nazwa produktu) Barwa (brązowy/granatowy) Obecność skrobi Próba badana: Kontrola pozytywna: Kontrola negatywna: Szkoła Festiwalu Nauki | Fundacja BioEdukacji www.sfn.edu.pl | www.bioedukacja.org.pl | sfn@iimcb.gov.pl Niniejsze materiały podlegają licencji Creative Commons: 1 4 3 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska. 8 Analiza wyników doświadczenia: 1. Zapiszcie spostrzeżenia z wykonanego doświadczenia: _______________________________________________________________________________________________ 2. Sformułujcie wnioski wynikające z doświadczenia: _______________________________________________________________________________________________ 3. Wypełnijcie ze wszystkimi grupami tabelę zbiorczą przygotowaną przez nauczyciela na tablicy. Grupa Próba badana Postawiona hipoteza Wynik w próbie Kontrola pozytywna Kontrola negatywna A ziemniak B ziemniak C jabłko D banan E śmietana F śmietana G białe pieczywo 4. Po omówieniu tabeli zbiorczej odpowiedzcie na następujące pytania: a. Czy we wszystkich grupach hipoteza znalazła potwierdzenie? Jeśli nie to dlaczego? __________________________________________________________________________________ b. Czemu służy kontrola pozytywna? __________________________________________________________________________________ c. Czemu służy kontrola negatywna? __________________________________________________________________________________ d. Które spośród przebadanych na lekcji próbek zawierały skrobię, a które nie? Czy
termin 13 styczeń 2011
wymagane objaśnienia wszystko ładnie wyjaśnione w treści
ofert 1
numer (id) 1699
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1559

dodano: 12 styczeń 2011, 21:03


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl