zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Matematyka


dodaj to zadanie do obserwowanych

    geometria i prawdopodobieństwo

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść 1) Pole powierzchni sześcianu jest równe 18cm2. Oblicz objętość tego sześcianu. 2) Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 24 m2. Oblicz długość przekątnej sześcianu. 3) Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 5 cm i wysokości 12 cm. 4) W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym, krawędź podstawy ma długość 8 cm, a wysokość ostrosłupa 9 cm. Oblicz: objętość oraz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa. 5) Oblicz pole powierzchni bocznej stożka o wysokości H=3 cm i objętości V= 16 cm3. 6) Trójkąt o bokach 3,4 , 5 obrócono wokół dłuższej przyprostokątnej. Oblicz objętość tak powstałej bryły. Wykonaj rysunek. 7) Pole powierzchni całkowitej walca jest równe 60 Pi cm2, a jego wysokość ma długość 15 cm. Oblicz pole podstawy tego walca. 8) Pole powierzchni koła wielkiego pewnej kuli wynosi 628 cm2. Oblicz pole powierzchni tej kuli. 9) Przyjmując, że Ziemia jest kulą, której równik ma długość 40.000 km. Oblicz objętość i pole powierzchni Ziemi. 10) W urnie jest 20 kul, w tym 6 czarnych. Na ile sposobów można wybrać 3 kule, tak aby były wśród nich przynajmniej 2 czarne ? 11) Ile liczb 6-cyfrowych można utworzyć z cyfr 0, 1, 2, 3, 4 i 5, tak aby liczba ta była podzielna przez 25 ? 12) W urnie jest 20 jednakowych kul ponumerowanych od 1 do 20. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli, której numer jest kwadratem liczby naturalnej ? 13) Ze zbioru {1, 2, 3, ....., 20} losujemy jedną liczbę. Czy zdarzenia: A-wylosujemy liczbę podzielną przez 4 oraz B- wylosujemy liczbę podzielną przez 6, są niezależne ? 14) Rzucamy dwiema kostkami. Co jest bardziej prawdopodobne: wyrzucenie parzystej liczby oczek na każdej z kostek, czy wyrzucenie co najmniej jednej szóstki ? 15) Rzucamy dwukrotnie kostką, której dwie ścianki są białe, pozostałe cztery - czarne. Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń: A- w pierwszym rzucie wypadła ścianka biała, w drugim rzucie ścianka czarna; B- w obydwu rzutach wypadły ścianki białe; C- wypadły ścianki różnych kolorów.
termin 03 styczeń 2011
wymagane objaśnienia tak, rysunki i komentarze do obliczeń
ofert 1
numer (id) 1673
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1230

dodano: 02 styczeń 2011, 19:00


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl