zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Przedsiębiorczość


dodaj to zadanie do obserwowanych

    pojęcia do zaliczenia

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść 1. Podaż i popyt oraz czynniki wpływające na podaż i popyt, krzywa popytu i podaży. 2. Pojęcie budżetu państwa. Rodzaje budżetów. 3. Spółki osobowe i kapitałowe. Czym różni się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od spółki akcyjnej? 4. Metody poszukiwania pracy na rynku pracy. List motywacyjny i życiorys zawodowy –CV. 5. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania. 6. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości. 7. Formy pozyskiwania kapitału (pożyczki i kredyty bankowe, leasing, franchising). 8. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy. 9. Pojęcie osobowości człowieka, typy osobowości. Jakie jest znaczenie osobowości w środowisku pracy? 10. Środki gospodarcze (majątek trwały i obrotowy) niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej. 11. Pojęcia: rynek, popyt, podaż, cena. Relacje pomiędzy popytem, podażą, a ceną. 12. Pojęcia: kreatywność, asertywność, przedsiębiorczość. Przykłady kreatywnego, asertywnego i przedsiębiorczego działania człowieka 13. Pojęcia: Giełda Papierów Wartościowych, makler, świadectwo depozytowe. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 14. Papiery wartościowe – akcje i obligacje. Jaka jest rola Giełdy Papierów Wartościowych? 15. Bezrobocie - przyczyny i rodzaje bezrobocia. 16. Umowa zlecenie i o dzieło. 17. Pojęcia: mobbing, globalizacja. 18. Cechy gospodarki rynkowej. 19. Przyczyny, rodzaje i skutki inflacji. 20. Rodzaje umów o pracę. 21. Hierarchia potrzeb, rodzaje potrzeb. Związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb człowieka a zjawiskiem rzadkości, piramida Maslowa 22. Pojęcia: samoocena , samoakceptacja, autoprezentacja, Jakie znaczenie w stosunkach międzyludzkich i w pracy ma umiejętność samooceny i samoakceptacji. 23. Rodzaje działalności gospodarczej. 24. Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. 25. Zasady obowiązujące przy pisaniu CV i listu motywacyjnego. 26. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 27. Rodzaje i techniki negocjacji. 28. Rola etyki w biznesie. 29. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 30. Ubezpieczenia gospodarcze – rodzaje 31. Elementy biznesplanu. 32. Dokumenty niezbędne przy rejestrowaniu działalności gospodarczej. 33. Procedura rejestracji firmy. 34. Możliwości inwestowania środków pieniężnych. 35. System emerytalny w Polsce. 36. Cechy gospodarki tradycyjnej,centralnie planowanej. 37. Rodzaje i formy rynku. 38. Rola i funkcje pieniądza. 39. Bank centralny - rola i funkcje. 40. Pojęcie kredytu, rodzaje kredytów. 41. Na czym polega inwestowanie w fundusze inwestycyjne, przykład. 42. Podstawowe prawa konsumenta. 43. Zależność pomiędzy zyskiem, a ryzykiem. 44. Formy powiązań gospodarczych Polski z zagranicą. 45. Formy integracji gospodarczej Polski z zagranicą.
termin 20 listopad 2010
wymagane objaśnienia Terminy i definicje potrzebne są mi do zaliczen w szkole, niestety nie mam czasu gdyż po szkole pracuje. Pilnie prosze o pomoc.. dziękuję bardzo!
ofert 0
numer (id) 1568
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 943

dodano: 19 listopad 2010, 21:24


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl