zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Fizyka


dodaj to zadanie do obserwowanych

    Fizyka zadania...

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść Hej. Mam do was ogromną prośbę. Mam do zrobienia kilka zadania z fizyki. Jest ich dosyć sporo prosiłabym o zrobienie chociaż kilku. Bardzo mi na tym zależy a sama ich niestety nie zrobię. Oto zadanka: 1. Samochód o masie 2t porusza się ruchem jednostajnym przyspieszonym o wartości a=1,8m/s2. Oblicz wartość siły wpadkowej powodującej ruch. (odp. 3,6kN) 2. Oblicz masę ciała, którego siła o wartości 12N nadaje przyspieszenie o wartości 2,5m/s2. (4,8kg) 3. Traktor ciągnie przyczepę o masie m=700kg, która w ciągu 20s uzyskała szybkość 36km/h. Oblicz wartość przyspieszenia przyczepy i wartość siły, która nadaje to przyspieszenie. Załóż że ruch traktora z przyczepą jest jednostajnie przyspieszony. (a= 0,5m/s2, f=350N) 4. Mały chłopiec ciągnie samochód-zabawkę, działając siłą o wartości 3N. Oblicz masę samochodzika, jeśli w czasie 5s przebył on drogę 20m. (1,875kg) 5. W chwili gdy Fiat jadąc z szybkością 36km/h mija Opla zaparkowanego na poboczu, ten rusza i od tej chwili oba samochody poruszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Po czasie t=16s osiągają jednakowe szybkości v=72km/h. Ile razy siła ciągu silnika Opla jest większa od siły ciągu Fiata, jeśli ich masy są w przybliżeniu jednakowe? (2) 6. Na prośbę Julki mama rzuca jej, z okna znajdującego się na wysokości 9,8m nad ziemią piłkę o masie 250g. a) Oblicz ciężar piłki. b) Podaj wartość przyspieszenia piłki (opór powietrza pomijamy). c) Oblicz szybkość piłki przed uderzeniem o ziemie. ( a). 2,5N, b). 10m/s2, c). 14m/s) 7. Oblicz z jakiej wysokości strącono doniczkę z kwiatkiem, jeśli w chwili uderzenia o ziemię uzyskała szybkość v= 12m/s. (7,2m) 8. Sanki zostały popchnięte przez chłopca, który nadał im szybkość początkową v= 14,4km/h. Oblicz drogę, którą przebyły sanki do chwili zatrzymania się i czas po którym to nastąpiło. Przyjmij masę sanek m=4,7kg. i opory ruchu 3,76N. (t=5s, s=10m) 9. Do klocka o masie 0,5kg.przy łożone są dwie siły o wartościach 3N i 6N zwrócone przeciwnie do siebie. a). sporządź rys. przedstawiający te siły oraz siłę wypadkową. b). oblicz wartość przyspieszenia klocka poruszającego się pod działaniem tych sił. c). oblicz wartość siły wypadkowej działającej na klocek po przyłożeniu siły o wartości 4N i kierunku prostopadłym do kierunku dwóch pozostałych. (a). 3N, b). 6m/s2, c). 5N) Z góry dziękuję za pomoc. :)
termin 14 listopad 2010
wymagane objaśnienia Jeżeli byłby ktoś tak miły i powiedział mniej więcej jak to liczy (z jakiego wzory i dlaczego z takiego itp.)
ofert 0
numer (id) 1550
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 3012

dodano: 13 listopad 2010, 20:17


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl