zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Język angielski


dodaj to zadanie do obserwowanych

    uzupełnij

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść Uzupełnij poniższe zdania odpowiednią formą czasowników z ramki w czasie teraźniejszym (Simple Present lub Present Continious) Wyrazy: go/work/stay/ have/ eat/ meet / ring / like/ start/ live/ do/hold. 1. We................to the cinema later this evening. 2. What time..............you.............. the appointment today? 3. What time..................she usually ...............John? 4. Lucy...................in the marketing company. 5. ......................you.................. in a flat or house? 6. My brother ..................with us at the moment. 7. My daughter usually .................... her lessons at 8.00 a.m. 8. The phone ..................... . Can you answer it? 9. We (not) ................. jazz very much. 10. Their children never ................ any snacks ! 11. ..........you............... your homework now? 12. ..................the line. please, He`ll be with you in two minutes.
termin 25 wrzesień 2010
wymagane objaśnienia Moge pomóc wzamian z innych przedmiootów
ofert 0
numer (id) 1388
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 920

dodano: 25 wrzesień 2010, 14:46


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl