zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Matematyka


dodaj to zadanie do obserwowanych

    własności funkcji kwadratowej

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść BARDZO WAŻNE OD TEGO ZALEZY MOJA OCENA. zad 1.Dana jest funkcja y= -x²-x ¾. a) Oblicz współrzędne wierzchołka paraboli która jest wykresem funkcji. b) narysuj wykres tej funkcji. c) zbadaj monotoniczność tej funkcji. Zad 2 Napisz wzór funkcji której wykres przechodzi przez punkty A(0; -2) B(1; -5) C(-2; -14). zad 3 Zapisz wzór funkcji w postaci kanonicznej y= ¾x²- ½x ¼ zad 4 Oblicz miejsca zerowe funkcji określonej wzorem y=3x² 5x-2 a) Zapisz wzór funkcji w postaci iloczynowej b) Dla jakich argumentów funkcja ta przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne Zad. 5 Rozwiąż nierówności a)x² 6x>0 b) -x² 6x-9
termin 27 kwiecień 2010
wymagane objaśnienia otrzymać odpowiedz na zadanie.
ofert 0
numer (id) 1117
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 1182

dodano: 26 kwiecień 2010, 17:10


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl