zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

szkoła średnia - Matematyka


dodaj to zadanie do obserwowanych

    Okrąd, Przekształcenia Geometryczne

Zaoferuj swoją pomoc w rozwiązaniu tego zadania

szczegóły zadania
treść 1. Rozwiąż układ nierówności : (x 5 )do potęgi 2 (x-3) do pot.2 jest mniejsze bądź równe 4 x jest większe bądź równe od -4 2. Napisz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB gdy : A=(-3,2) B=(1,3) 3. Oblicz długość odcinka stycznej poprowadzonej z punktu A=(5,1) do okręgu o równaniu (x 1)do potęgi 2 (y-3)do potęgi 2 = 16 4. Wierzchołkami trójkąta ABC są A=(4,1) B=(-2,3) C=(-4,-2) narysuj obraz tego trójkąta a) symetrii względem osi OX b) symetri względem punktu (0,0) c) przesunięciu o wektor u=[-2,3] Podaj nowe współrzędne punktów. Przekształć funkcję y= x do potęgi 2 - 3x 5 Sox, Soy, S(0,0) , Tu= [3,-2]
termin 26 kwiecień 2010
wymagane objaśnienia Po prostu, proszę z całego serduszka o rozwiązanie.
ofert 1
numer (id) 1114
kontakt
Kontakt widoczny dla Użytkowników oferujących swoją pomoc

wyświetleń: 977

dodano: 25 kwiecień 2010, 15:49


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl