zrob-zadanie.pl - rozwiązywanie zadań przez Internet, pomoc - matematyka, fizyka, chemia

JUŻ WKRÓTCE NOWA WERSJA SERWISU ORAZ KONKURS!!!


rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki, chemii, statystyki i innych przedmiotów

Regulamin serwisu zrob-zadanie.pl

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego RegulaminuUżywane w Regulaminie zwroty:

serwis - serwis internetowy prowadzony przez zrob-zadanie.pl pod adresem http://zrob-zadanie.pl

zadanie - zadanie z zakresu materiału gimnazjum - szkoła wyższa, które może być zamieszczone w serwisie, zgodnie z niniejszym Regulaminem

Użytkownik - osoba, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez serwis

Wystawiający - osoba dodająca swoje zadanie do serwisu

Rozwiązujący- osoba pomagająca w rozwiązaniu zadania

Warunki uczestnictwa

 1. Użytkownikiem serwisu może być osoba powyżej 13 roku życia (uczęszczająca co najmniej do gimnazjum lub nie ucząca się już).
 2. Użytkownikiem serwisu nie może być nauczyciel.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez zrob-zadanie.pl, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, zrob-zadanie.pl niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji zrob-zadanie.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
 4. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przykazywanie przez serwis daych kontaktowych podanych przez Użytkownika innym Użytkownikom.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis umożliwia utrzymywanie internetowego konta oraz umieszczanie i wyszukiwanie zadań z wybranych dziedzin nauki.
 2. Serwis służy tylko i wyłącznie dodawaniu zadań i komentarzy. Zadania niezwiązane z tematyką serwisu zostaną usunięte, a Użytkownicy dodające je mogą zostać zbanowani.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji oraz usunięcia materiałów umieszczonych w serwisie przez Użytkownika bez powiadomienia.
 4. Serwis nie wykorzystuje żadnych danych podawanych przy Rejestracji Użytkownika do celów innych niż funkcjonowanie serwisu.
 5. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść dodawanych zadań oraz komentarzy. Osoba zamieszczająca zadania lub komentarze zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające zasady współżycia społecznego może ponieść za ich treść konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji, bądź usunięcia wybranych zadań i komentarzy.
 7. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia świadczonych nieodpłatnie usług.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek użytkowania serwisu.
 9. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do publikacji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których publikacji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów o charakterze pornograficznym.
 10. W zadniach oraz komentarzach nie wolno zamieszczać jakiejkolwiek formy reklamy (np. podanie adresu innej strony). Treści zawierające reklamę innych serwisów będą usuwane, a Użytkownicy dodające je mogą zostać zbanowani.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła do swojego konta w tajemnicy i nie udostępnianiu go innym.
 12. Użytkownik zamieszczający w serwisie jakiekolwiek materiały oświadcza, iż posiada do nich pełne prawa.

Serwis zastrzega sobie prawo do:

 1. Okresowego wyłączania systemu ogłoszeń elektronicznych w celu jego rozbudowy lub konserwacji.
 2. Przerw w dostępie do usług serwisu bez podania przyczyn spowodowanych pracami modernizacyjnymi serwisu internetowego.

Rejestracja

 1. Rejestracja dokonywana jest po podaniu loginu, adresu e-mail, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych poprzez strony internetowe serwisu.
 3. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
 4. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont.
 5. Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od zrob-zadanie.pl wiadomości e-mail o wybranej przez zrob-zadanie.pl treści.

Opłaty

 1. zrob-zadanie.pl nie pobiera żadnych opłat ani prowizji za korzystanie z serwisu.

Odpowiedzialność zrob-zadanie.pl

 1. zrob-zadanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników ani za dodawane przez nich zadanie.
 2. zrob-zadanie.pl nie ma możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością pomocy w rozwiązywaniu zadań.
 3. zrob-zadanie.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą zrob-zadanie.pl.

System komentarzy

 1. Użytkownikom dostępna jest funkcja wystawiania komentarzy. Dzięki tej funkcji Użytkownicy mają możliwość wyrażenia opinii na temat pomocy w rozwiązaniu zadania.
 2. Wystawiający opinię ponosi odpowiedzialność za jej treść.
 3. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby punktów Użytkownika w serwisie za pozytywne komentarze.

Usunięcie Użytkownika

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika.
 2. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody zrob-zadanie.pl.

Rola serwisu

 1. Serwis nie jest stroną pomiędzy Użytkownikiem, który dodał zadanie, a Użytkownikiem, który pomaga je rozwiązać.
 2. Serwis nie sprawdza wszystkich zadań zamieszczonych w serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego zadania naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącego obowiązujące przepisy prawa. Usunięte zadania nie mogą zostać przywrócone.
 3. Serwis ma prawo usunięcia lub zmiany kategorii każdego zadania.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania materiałów zamieszczonych w serwisie przez Użytkowników.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania do Użytkowników wiadomości e-mail o wybranej treści.

Dodawanie zadań

 1. Użytkownik oświadcza, iż treść zadania dodawana jako plik nie ma na celu zaszkodzenie innym Użytkownikom serwisu lub serwisowi.
 2. Zabronione jest dodawanie zadań dotyczących prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, itp.

Rozwiązywanie zadań

 1. Zabronione jest pisanie gotowych wypracowań. Możliwa jest tylko pomoc (wskazówki) w ich napisaniu. W razie wykrycia przez zrob-zadanie.pl gotowego wypracowania, Rozwiązujący zostanie wykluczony z udziału w serwisie.

Zmiany Regulaminu

 1. zrob-zadanie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług

Ważność Regulaminu

 1. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.


Nowoczesne przeglšdarki AntySpam.pl